Все экскурсии Беларусь Минск Мінск.Лепшае | Minsk's Best Tour | Минск.Лучшее

Мінск.Лепшае | Minsk's Best Tour | Минск.Лучшее

Индивидуальная экскурсия только для Вас и Ваших близких
Мінск.Лепшае | Minsk's Best Tour | Минск.Лучшее Мінск.Лепшае | Minsk's Best Tour | Минск.Лучшее Мінск.Лепшае | Minsk's Best Tour | Минск.Лучшее Мінск.Лепшае | Minsk's Best Tour | Минск.Лучшее Мінск.Лепшае | Minsk's Best Tour | Минск.Лучшее Мінск.Лепшае | Minsk's Best Tour | Минск.Лучшее Мінск.Лепшае | Minsk's Best Tour | Минск.Лучшее Мінск.Лепшае | Minsk's Best Tour | Минск.Лучшее Мінск.Лепшае | Minsk's Best Tour | Минск.Лучшее Мінск.Лепшае | Minsk's Best Tour | Минск.Лучшее Мінск.Лепшае | Minsk's Best Tour | Минск.Лучшее

Аглядная экскурсія «Мінск.Лепшае» (магчымы вела-, пешы-, аўтамабільны фармат) — гэта вандроўка па самых прыгожых, найбольш цікавых і яркіх мясцінах Мінска. Знакамітыя помнікі, людзі і легенды горада — у адным туры. Вас сустрэне эклектычны горад, у якім адначасова ўзносяцца ў неба шпілі старога горада і шкляныя офісныя высоткі, дзе пачарнелая ад часу драўніна старых прыватных дамоў суседнічае з мармурам сацыялістычных палацаў, дзе лагоднасць і цеплыня ліній барока кантрастуе з непрыступнасцю раскошнага сталінскага ампіру. Знявечаны мінулымі войнамі і пажарамі, сёння наш галоўны горад зноў ззяе прыгажосцю і дагледжанасцю вуліцаў. Гіганцкія праспекты і ціхія вулачкі, агромністыя плошчы і ўтульныя дворыкі, зялёныя паркі прывітаюць вас і распавядуць вам аб тым, што тут дзеілася напрацягу апошніх тысячы гадоў.
Обзорная экскурсия «Минск.Лучшее» (возможен вело-, пеший, автомобильный формат) — это путешествие по самым красивым, наиболее интересным и ярким местам Минска. Самые знаменитые, знаковые памятники, люди, легенды города собраны в одном маршруте. Вас встретит эклектичный город, в котором одновременно возносятся в небо шпили старого города и стеклянные офисные высотки, где почерневшая от времени древесина старых частных домов соседствует с мрамором социалистических дворцов, где мягкость и теплота линий барокко контрастирует с неприступностью роскошного сталинского ампира. Искажённый в прошлом войнами и пожарами, сегодня наш главный город снова сияет красотой и убранностью улиц. Гигантские проспекты и тихие улочки, огромные площади и уютные дворики, зелёные парки приветливо встретят вас и расскажут вам о том, что произошло здесь за последние тысячу лет.

Забронируйте экскурсию в октябре 2018 года

Раман - раблю тое, што падабаецца
люблю вандраваць і дзяліцца тым, што адкрыў, не скнарнічаю. люблю цікаўных, жывых на розум турыстаў, што не баяцца прыгодаў. люблю путешествовать и делиться тем, что открыл, не жадничаю. люблю пытливых, живых умом туристов, которые не боятся приключений. I like to travel and share my discoveries, without being greedy. I like lively and interested tourists who are not afraid of adventures.